Avís legal

Donant compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que aquesta web és titularitat de l’Associació d’Il·lustradores de Tarragona amb NIF G55749733 i domicili al C/ Gaia nº 7 6º 4ª  43130 Tarragona.

L’Associació es troba inscrita al Registre d’Associacions, amb número d’inscripció 65035, amb data d’inscripció de 15 de febrer de 2019. 

Ens podeu contactar al telèfon 654750339, o a través del correu electrònic hola@aitarragona.cat.

1. OBJECTE

L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona posa a disposició de tot aquell que accedeixi a aquesta web el present document que regula l’ús del lloc web així com informem respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona facilita als usuaris l’accés i el registre a la mateixa. Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Llegiu aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entreu al lloc web, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que ens reservem el dret a modificar-les, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc  web del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.2. Obligació de fer un ús correcte de la Web

Tota aquella persona usuària d’aquest lloc web es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. S’abstindrà d’utilitzar la web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel bon funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d'afiliats i / o de terceres webs. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirem a la retirada immediata de qualsevol contingut il.lícit, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l'anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquest web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que siguin o poguessin ser il·lícits.

Tanmateix, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquest lloc web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona i L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l'usuari i els anunciants o tercers contactades a través d'aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Consulta la nostra política de privacitat per saber com tractem les dades de caràcter personal que ens proporciones a través de la web. Clica aquí per saber-ne més: Política de privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat de L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona.

En concret i respecte a les il·lustracions de les diferents il·lustradores i il·lustradors que formen part de L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona i que es troben penjades al lloc web, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors per la seva publicació al lloc web. Les mateixes, es troben degudament protegides per la normativa de propietat intel·lectual, independentment de la finalitat per la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part de l’autora o autor. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’autor o autora de la il·lustració serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes a L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona. i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona  compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

L’Associació d’Il·lustradores de Tarragona  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic hola@aitarragona.cat.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present lloc web serà d’aplicació la legislació  nacional, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.